Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410480

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 maja 2010 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 14 maja  2010r.

 o wyniku II  przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarka  Renault MWM Brzesko Mascott stanowiącej własność gminy Zbiczno 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Zbicznie
Zbiczno 140,87-305 Zbiczno

Tel./fax 56 49 393 17
zbicznoug@poczta.onet.pl

 2. Przedmiot sprzedaży : Samochód specjalistyczny  - śmieciarka marki Renault Mascott,  r. rej. CBR 23KC

3. Ogłoszenie o przetargu zostało  ogłoszone: w dniu 29.04.2010r. na stronie  internetowej Zamawiającego (BIP):  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz  w siedzibie Zamawiającego.

4. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

14  maja  2010r.  godz.12.30, Urząd Gminy Zbiczno – sala posiedzeń – II przetarg pisemny  nieograniczony -  otwarcie ofert

5. Liczba złożonych ofert: 1

 Oferta nr 1 złożona przez:

 Gminne Składowisko Odpadów komunalnych w Białkowie
 
Białkowo 51, 87-400 Golub – Dobrzyń

 
Cena ofertowa: 80.000, 00 zł

4. Liczba ofert  dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

1) Oferty dopuszczone : 1
 
Gminne Składowisko Odpadów komunalnych w Białkowie

 
Białkowo 51, 87-400 Golub – Dobrzyń

 
Cena ofertowa: 80 000, 00 zł

5. Cena wywoławcza , najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

- cena wywoławcza  wynosiła: 80 000,00 zł.
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 80 000,00 zł

6. Wybór oferty:

1) Nabywca: Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie

                  Białkowo 51, 87-400 Golub – Dobrzyń

 2) Cena oferty wybranej: 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3) Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w zaproszeniu do przetargu z dnia 29.04.2010r.

 

 Wójt Gminy Zbiczno
/-/Wojciech Rakowski

 

 Ogłoszenie zamieszczono na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniach od  14.05.2010r. do 21.05.2010r.

 

 

utworzono: 2010-05-14 14:47 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-14 14:51 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-14 14:46
informację wytworzył 2010-05-14 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2161
repozytorium zmian
drukuj  zapisz