Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155664

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie za rok 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZBICZNIE ZA ROK 2009

 

Członkowie komisji w 2009 roku przeprowadzili kontrole w 16 punktach sprzedaży napojów alkoholowych, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami są przestrzegane zasady sprzedaży alkoholu. Większych nieprawidłowości nie stwierdzono, a jedynie brak wywieszek dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu, czy też umieszczenie wywieszek w mało widocznym miejscu.
Do rodzin objetych opieką komisji wyjeżdżano 10 razy. Odwiedziny miały na celu sprawdzenie czy osoby uzależnione nie nadużywają alkoholu, nie stosują przemocy wobec bliskich, nie zaniedbują obowiązków rodzicielskich.

W 2009 roku na rozmowy motywujące do zaprzestania picia i podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkoholu stawało 19 osób, niektóre kilkakrotnie. Wobec 5 osób został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Brodnicy, celem określenia stopnia uzależnienia tych osób od alkoholu i przymuszenie do podjęcia leczenia zamkniętego lub w Poradni Odwykowej w Brodnicy.
Dla 1 osoby zakupiono tabletki zabezpieczające.

Na działalność dotyczącą uzależnień od alkoholu oraz innych uzależnień wpłynęła kwota za otrzymanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 60.731,27 zł z czego wydatkowano kwotę 60.724,95 zł.

Są to następujące działania związane z profilaktyką:

- dojazdy osób uzależnionych i współuzależnionych do Poradni Odwykowej w Brodnicy dla osób uzależnionych - wydano ok. 1.096,20 zł

- prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie Gminy - ok. 1.296 zł

- za opinie biegłego o stopniu uzależnienia od alkoholu - wydano kwotę ok. 1.560 zł

- dofinansowano telefon pogotowia dla ofiar przemocy "Niebieska Linia" - ok. 139,47 zł

- na prenumeratę czasopism, publikacji, książek i plakatów - wydano ok. 240 zł.

Łącznie ok. 4.363,63 zł

SZKOŁY:

- spektakle profilaktycznew szkołach w Zbicznie i Pokrzydowie - 2.400 zł

- festyny trzeżwości dla młodzieży organizowane przez komisję i szkoły - 1.910,21 zł

- nagrody za konkursy, artykuły spożywcze, itp. - 382,95 zł

- promocja zdrowego trybu życia w ramach wyjazdu do Warszawy młodzieży osiągającej sukcesy sportowe i dobre wyniki w nauce - 1.773,60 zł

- promocja zdrowego stylu życia w ramach wyjazdu do Torunia młodzieży osiągającej sukcesy sportowe i dobre wyniki w nauce - 1.000,00 zł

Łącznie: 7.466,76 zł

ŚWIETLICE GOKSIR:

- zajęcia w świetlicach - ok. 6.380 zł

- imprezy kulturalne w świetlicach - Dzień Kobiet, Seniora, Wigilia, itp. - ok. 432,56 zł

- festyny - w Sumowie, Dni Gminy, itp. - 5.098,61 zł

- dotacja w ramach konkursu - sport to zdrowie - 1.000 zł

- dofinansowanie wyjazdu do teatru (transport) - 875 zł

Łącznie: 13.786,17 zł

INNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

- 5 dniowa wycieczka na trasie: Wieliczka - Zakopane - Wadowice - Częstochowa - 13.472 zł

- paczki dla dzieci oraz impreza Mikołajkowa (wyjazd do Torunia) - ok. 3.338,18 zł

Łącznie: 16.810,18 zł

Inne wydatki:

Na wynagrodzenia 6 członków komisji wydano ok. - 11.981,63 zł

Na delegacje członków komisji - wyjazdy w teren do rodzin zagrożonych i patologicznych, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wyjazdy po zakupy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci, wyjazdy do świetlic na organizowane spotkania, organizację ferii zimowych, pikniku rodzinnego, wycieczki, spotkania z pełnomocnikiem, itp. - ok. 409,34 zł

Obsługa księgowa GKRPA - 2.100 zł

Opłata abonamentowa za radio, telefon, internet - ok. 1.809,21 zł

Inne: doposażenie apteczki, dofinansowanie festiwalu Pieśni Romantycznej, zakup kroniki, regału, itp. - ok. 509,78 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń - 1.488,25 zł

Łącznie - ok. 60.724,95 zł

ZS w Zbicznie na profilaktykę przeznaczył ok. 3.300 zł

ZS w Pokrzydowie - 2.750 zł

GOPS - ok. 1.300 zł

GOKSiR - ok. 6.300 zł

 

Sporządziła:
Renata Janczak

Zbiczno, 15.03.2010 r.

utworzono: 2010-05-14 14:27 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-14 14:58 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-14 14:26
informację wytworzył 2010-03-15 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 2359
repozytorium zmian
drukuj  zapisz