Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4156094

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2010 r.

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 13 maja 2010 r.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 147, poz. 544 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XXXV/199/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów na terenie Gminy Zbiczno podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku:

 

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
1 Sołectwa:  Zbiczno, Żmijewko, Brzezinki Świetlica GOKSiR w Zbicznie
tel. 56 49 393 70
2 Sołectwa: Pokrzydowo, Lipowiec, Czystebłota, Zastawie, Gaj-Grzmięca Remiza OSP w Pokrzydowie
tel. 56 49 859 17
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
3 Sołectwa: Sumowo, Sumówko, Najmowo Świetlica GOKSiR w Sumowie
tel. 56 49 597 14
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
4 Sołectwo Ciche Świetlica GOKSiR w Cichem
tel. 56 49 395 05

 

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2010 r. w godz. 6.00 - 20.00

 

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2010-05-12 13:58 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-12 14:08 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-13 13:56
informację wytworzył 2010-05-13 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 2293
repozytorium zmian
drukuj  zapisz