Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419792

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Oferta sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego FSC STAR 29 SP


 

 

OFERTA SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO SPECJALNEGO
FSC STAR 29 SP

 

Wójt Gminy Zbiczno oferuje do sprzedaży:

1.       Samochód pożarniczy specjalny FSC STAR 29 SP
- nr rej.  CBR N 362
- rok produkcji: 1982
- posiada zabudowę typu GBM 2,5/8 (rok produkcji 1996)
- nie posiada wyposażania specjalistycznego, za wyjątkiem armatki wodnej i zbiornika na wodę.

Stanowiący własność: Gminy Zbiczno
Cena:  4.000,00 zł  /brutto/ (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100)

Osoby zainteresowane zakupem wyżej wymienionego pojazdu proszone są o składanie ofert zakupu  w Sekretariacie Urzędu Gminy         w Zbicznie, pok. nr 7. 

Nabywca  zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania  umowy sprzedaży i jest  obowiązany do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty.

Forma zapłaty : na rachunek bankowy  (Bank Spółdzielczy w Brodnicy 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001) lub w kasie Urzędu Gminy  w Zbicznie.

Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania samochodu pożarniczego do oględzin oraz udzielenia informacji o sprawności technicznej pojazdu jest Pan Wojciech Nagórski - OSP Pokrzydowo, tel. kom. 605 981 586.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2010-05-07 07:59 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-14 11:21 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-07 07:58
informację wytworzył 2010-05-04 Marosz Andrzejczak
ilość odsłon podstrony: 3157
repozytorium zmian
drukuj  zapisz