Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4409058

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2010 r.


 

* Uchwała Nr L/224/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.08.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w obrębie geodezyjnym Zmijewko.
* Uchwała Nr L/223/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.08.2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Lipowiec.
* Uchwała Nr L/222/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.08.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Uchwała Nr XLIX/221/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 04.08.2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbiczno.
* Uchwała Nr XLIX/220/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 04.08.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/205/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno obejmującego teren działek oznaczonych numerami 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7

* Uchwała Nr XLIX/219/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia  04.08.2010 r.

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbiczno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
- załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/219 Rady Gminy Zbiczno z dnia 04.08.2010 r.  
- załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/219 Rady Gminy Zbiczno z dnia 04.08.2010 r.  
* Uchwała Nr XLIX/218/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 04.08.2010 r.
   
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
- załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/218/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 04.08.2010 r.  
- załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/218/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 04.08.2010 r.  
* Uchwała Nr XLVII/208/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.05.2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związki z podziałem nieruchomości
* Uchwała Nr XLVI/204/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.04.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 roku
* Uchwała Nr XLVI/203/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.04.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok
* Uchwała Nr XLVI/202/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.04.2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009
* Uchwała Nr XLVI/201/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.04.2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
* Uchwała Nr XLV/200/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.03.2010 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Zbiczno niezabudowanej działki oznaczonej nr 68/3 położonej we wsi Ładnówko
* Uchwała Nr XLV/199/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.03.2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy Zbiczno działki oznaczonej nr 76/5 położonej we wsi Brzezinki
* Uchwała Nr XLV/198/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2009 rok.
* Uchwała Nr XLV/197/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.03.2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
 * Uchwała Nr XLV/196/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.03.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok
 * Uchwała Nr XLIV/195/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.01.2010 r.  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno
 * Uchwała Nr XLIV/194/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.01.2010 r. zmianiająca Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok 

 

utworzono: 2010-04-20 08:45 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-02-13 13:10 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-04-20 08:45
ilość odsłon podstrony: 2713
repozytorium zmian
drukuj  zapisz