Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4136841

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zarządzenie Nr 5 A / 2009 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 5 A / 2009
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie.

 

Na podstawie art. 1042 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 91, ze zm) oraz w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zarządza się co następuje

§ 1. Ustala się Regulamin Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie do zapoznania się z treścią regulaminu oraz przestrzegania go.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

 

Dyrektor
Maria Lubczyńska

utworzono: 2010-03-31 08:57 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-03-31 09:01 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-03-31 08:56
ilość odsłon podstrony: 2125
repozytorium zmian
drukuj  zapisz