Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4144805

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2010

* Uchwała Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.

 

* Objaśnienia do budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok

* Załącznik nr 1 - Dochody na 2010 rok

* Załącznik nr 2 - Wydatki na 2010 rok

* Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

* Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2010 roku

* Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

* Załącznik nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

* Załącznik nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

* Załącznik nr 8 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

* Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z  organami administracji rządowej

* Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

* Załącznik nr 11 - Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

* Załącznik nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2010 roku

* Załącznik nr 13 - Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

* Załącznik nr 14 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2010 rok

* Załącznik nr 15 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

* Załącznik nr 16 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

utworzono: 2010-03-19 08:20 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-03-19 09:20 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-03-19 08:20
ilość odsłon podstrony: 2225
repozytorium zmian
drukuj  zapisz