Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241423

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Powiat Brodnicki, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

oraz

Gmina Miasta Brodnica, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
Gmina Brodnica, ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica
Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

informuje, ze zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą:

"POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE POWIATOWEJ nr 1805 C POPRZEZ WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z BRODNICY DO ZBICZNA"

W związku z powyższym, dla lokalnej społeczności i zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych) obszaru Brodnicy Miasta i Gminy Brodnica będzie można zapoznać się z opisem inwestycji oraz planami sytuacyjnymi, które będą do wglądu w trakcie spotkań konsultacji społecznych
w Starostwie Powiatowym w Brodnicy,
ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, w pokoju nr 102, piętro I,
w dniu 11 marca 2010 r. w godzinach od 9.00 do 11.00

oraz
obszaru Gminy Zbiczno
w Urzędzie Gminy w Zbicznie, 87-305 Zbiczno
w dniu 11 marca 2010 r. w godzinach od 12.00 do 14.00

Dodatkowo będą obecni projektanci opracowujący dokumentację dla wyżej wymienionej inwestycji.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, można będzie złożyć w trakcie trwania spotkania konsultacji społecznych lub przesłać w formie pisemnej, w terminie do dnia 15 marca 2010 r. pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy
ul. Kamionka 18,
87-300 Brodnica
z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna".

Złożone albo przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

utworzono: 2010-03-04 10:01 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-03-04 10:15 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-03-04 10:00
informację wytworzył 2010-03-04 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2790
repozytorium zmian
drukuj  zapisz