Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036773

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2010 r. o wyniku IV przetargu nieograniczonego pisemnego

OGŁOSZENIE
z dnia 26 lutego 2010 r.

o wyniku IV przetargu nieograniczonego pisemnego
na sprzedaż samochodu pożarniczego FS LUBLIN ŻUK A15B


 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

26 lutego 2010 r., sala posiedzeń Urzędu Gminy w Zbicznie, przetarg nieograniczony pisemny.

2. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:

Samochód specjalny-pożarniczy marki FS LUBLIN ŻUK A15B, nr rej. CBRG628. Wyposażony w Zespół spalinowo-elektryczny PAD8-3/400-04 oraz zespół oświetleniowo-halogenowy. Rok produkcji pojazdu: 1983

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5. Cena wywoławcza, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

- cena wywoławcza wynosiła 3.050,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych, 00/100)

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 3.060,00 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt złotych, 00/100)

6. Imię i nazwisko osoby / Nazwa firmy ustalonej jako nabywca:

TOK-GAZ Sp. z o.o.
98-332 Rząśnia
ul. Konopnickiej 7a

 

utworzono: 2010-02-26 23:23 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-26 23:30 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-26 23:22
informację wytworzył 2010-02-26 Marosz Andrzejczak
ilość odsłon podstrony: 2612
repozytorium zmian
drukuj  zapisz