Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436652

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2010 r. o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 lutego 2010r.

o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarka Renault MWM Brzesko Mascott stanowiącej własność gminy Zbiczno


 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Zbicznie
Zbiczno 140,87-305 Zbiczno

tel./fax 56 49 393 17 

zbicznoug@poczta.onet.pl

2. Przedmiot sprzedaży : Samochód specjalistyczny - śmieciarka marki Renault Mascott, nr. rej. CBR 23KC

3. Ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone: w dniu 10.02.2010r. na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

4. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

26 luty 2010r. godz.12.30, Urząd Gminy Zbiczno – sala posiedzeń - przetarg pisemny nieograniczony - otwarcie ofert

5. Liczba złożonych ofert:
0


6. Liczba ofert dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
: 0

7. Cena wywoławcza , najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

- cena wywoławcza wynosiła: 80 000,00 zł.

8. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.


Wójt Gminy Zbiczno

/-/Wojciech Rakowski

utworzono: 2010-02-26 23:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-26 23:17 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-26 23:14
informację wytworzył 2010-02-26 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2100
repozytorium zmian
drukuj  zapisz