Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419782

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 11 lutego 2010 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Z DNIA 11 LUTEGO 2010 R.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

ogłasza

publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż pługu wirnikowego z dmuchawą


1. Nazwa i siedziba jednostki:
Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie

Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

tel./fax (056) 49 393 33


2. Przedmiot sprzedaży:

Pług wirnikowy z dmuchawą
- rok produkcji: 1999

- napęd WOM

- szerokość robocza 2,0 m

Cena wywoławcza : 5.000,00 (pięć tysięcy złotych, 00/100)


3. Miejsce , w którym można obejrzeć pług: 

Pług można oglądać w garażu przy Urzędzie Gminy Zbiczno, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
tel. 56 49 393 33


4. Miejsce i termin sprzedaży w trybie rokowań: 

Rokowania odbędą się w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, sala posiedzeń,  
II piętro
, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno


5. Sprzedający dokona sprzedaży pługu Kupującemu ,który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.

6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

8. Ogłoszenie o wyniku sprzedaży zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), stronie Biuletynu informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl) , wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno. Oferenci biorący udział w rokowaniach, o ich wyniku zostaną powiadomieni na miejscu.

9. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

utworzono: 2010-02-11 20:27 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-11 20:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-11 20:27
informację wytworzył 2010-02-11 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 2361
repozytorium zmian
drukuj  zapisz