Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4159726

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2010

 

* Zarządzenie Nr 180/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 179/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Zarządzenie Nr 178/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej GMiny Zbiczno na lata 2011 - 2015.
* Zarządzenie Nr 177/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok.
* Zarządzenie Nr 176/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości.
* Zarządzenie Nr 175/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 171/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 października 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
* Zarządzenie Nr 174/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Zarządzenie Nr 173/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 171/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych
* Zarządzenie Nr 170/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zbicznie i jednostkach organizacyjnych gminy Zbiczno oraz zasad jej koordynacji.
* Zarządzenie Nr 169/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 168/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Zbiczno"
* Zarządzenie Nr 167/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 166/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnai 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 165/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 164/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 163/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 162/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
* Zarządzenie Nr 161/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
* Zarządzenie Nr 160/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
* Zarządzenie Nr 159/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
* Zarządzenie Nr 158/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XLIII/09/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Zarządzenie Nr 157/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 156/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Zarządzenie Nr 155/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
* Zarządzenie Nr 154/2010 Wójta Gminy Zbiczno 
  z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
* Zarządzenie Nr 153/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok
* Zarządzenie Nr 152/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.
* Zarządzenie Nr 151/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 150/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie powołanie komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 149/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
* Zarządzenie Nr 148/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 147/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 146/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 145/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Zarządzenie Nr 144/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny dla Urzędu Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie Nr 143/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i ustalenia wysokości przyznanej dotacji.
* Zarządzenie Nr 142/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2009 rok.
* Zarządzenie Nr 141/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 140/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 139/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego samochodu specjalistycznego - śmieciarki będącego własnością Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie Nr 138/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 1 lutego 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2010.

* Zarządzenie Nr 137/2010 Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 1 lutego 2010 r.

Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
   

 

 
 

utworzono: 2010-02-04 12:41 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-08-30 09:17 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-04 12:41
ilość odsłon podstrony: 2898
repozytorium zmian
drukuj  zapisz