Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410500

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Otwarty konkurs ofert nr 1/2010

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 137/2010
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 1 lutego 2010 r.

OTWARTY KONKURS OFERT Nr 1/2010

WÓJT GMINY ZBICZNO
Zarządzeniem nr 137/2010
z dnia 1 lutego 2010 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert Nr 1/2010
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury pod nazwą: 

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, POZNAWANIE HISTORII NASZEJ OJCZYZNY, OCHRONA TRADYCJI I DZIEDZICTWA NARODOWEGORodzaje zadań objęte konkursem:


1. WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I KULTURALNE
organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych, historycznych, widowisk o zasięgu regionalnym  
 
2. DZIEDZICTWO KULTUROWE  
przedsięwzięcia i inicjatywy służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, sztuki ludowej i folkloru  
 
 3. PROMOCJA KULTURY GMINY  
udział twórców i zespołów artystycznych z  regionu w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w kraju i województwie

4. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE
przedsięwzięcia służące poznawaniu historii naszej ojczyzny i regionu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 
UWAGA:  
konkurs nie obejmuje imprez o charakterze komercyjnym.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 lutego 2010 r.

INFORMACJI UDZIELA:
Pan Marosz Andrzejczak - tel. 056 49 393 17 wew. 35
 


Do pobrania:


Regulamin konkursu Nr 1/2010 (pdf)
OFERTA (doc)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY (pdf)
KOREKTA (doc)
WZÓR UMOWY (pdf)
OŚWIADCZENIE KRS (pdf)
SPRAWOZDANIE (doc)
HERB GMINY (jpg)

 

utworzono: 2010-02-03 14:34 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-17 09:43 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-03 14:34
ilość odsłon podstrony: 2670
repozytorium zmian
drukuj  zapisz