Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4143697

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2009 r.

 INFORMACJA
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia i zmiany nazw miejscowości.

 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. na terenie Gminy Zbiczno będą obowiązywały urzędowe nazwy miejscowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1730), w brzmieniu:

1.  MIELIWO - osada;
2. SOSNO - osada;
3. BRZEZINKI - wieś;
4. CZYSTEBŁOTA - wieś.

Pozostałe nazwy miejscowości pozostają bez zmian.

 

(podstawa: pismo NR DAP/712-107/09/SK i DAP/7120/57/90/SK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej z dnia 2 czerwca 2009 r.)

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2009-12-28 11:24 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-01-04 12:48 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-12-28 11:23
informację wytworzył 2009-12-28 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 2120
repozytorium zmian
drukuj  zapisz