Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4242285

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 grudnia 2009 r.

Zbiczno, dn. 16 grudnia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Zbiczno informuje

 

I. Z dniem 31 grudnia 2009 r. Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zakończy zbiórkę nie segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno i segregowanych odpadów komunalnych z miejscowości Zbiczno i Pokrzydowo.

II. Na dzień 16 grudnia 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kompleksowego odbioru odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych z terenu Gminy Zbiczno posiadają firmy:

* Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, nr tel. 56 49 830 73

* Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKOSYSTEM" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno, 
nr tel. 56 688 14 28

Firmy posiadające koncesję nie mogą odmówić podpisania umowy !

III. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zbiczno na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych i nie segregowanych i zawarcia umowy na wywóz nieczystości.

Urząd Gminy od miesiąca stycznia 2010 r. przeprowadzi kontrole w zakresie realizacji Uchwały Rady Gminy Zbiczno.

IV. Szczegółowych informacji udziela Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie, pod numerem tel. 56 49 393 33 oraz Urząd Gminy w Zbicznie pod nr tel. 56 49 393 17 w godzinach od 7.15 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2009-12-22 15:37 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-12-22 15:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-12-22 15:37
ilość odsłon podstrony: 2117
repozytorium zmian
drukuj  zapisz