Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862345

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Zbicznie w informuje, że w dniu 01.12.2009 r. (wtorek) o godz. 12.45 w Urzędzie Gminy Zbiczno odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców gmin Zbiczno i Jabłonowo Pomorskie związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Powyższa strategia powstaje dla Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”, z siedzibą w Grzmiący, do której przystąpiła Gmina Zbiczno.
 Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedsiębiorców, właścicieli jezior, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji administracji publicznej, którzy po uzyskaniu środków Unii Europejskiej przez Grupę, będą mogli ubiegać się o realizację swoich projektów polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Uczestnicy spotkania zostaną poinformowani o działaniach przewidzianych do realizacji ramach Programu na lata 2009-2015 (m. in. regulacja linii brzegowej, rekultywacja zbiorników wodnych; budowa ścieżek, dróg dojazdowych, pomostów, platform wędkarskich, przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej; organizacja kół zainteresowań, konkursów, zawodów wędkarskich, działań promocyjnych; podejmowanie działalności gospodarczej oraz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej).  
Podczas konsultacji przeprowadzona zostanie analiza SWOT – określenie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”. Uczestnicy wraz z osobami prowadzącymi wyznaczą cele strategii oraz określą podział środków przeznaczonych na realizację działań dla poszczególnych sektorów: społeczno – gospodarczego i publicznego.
 Spotkanie poprowadzą osoby odpowiedzialne za opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich - Tomasz Zajączkowski i Jakub Kochowicz z firmy Dorfin sp. z o. o. z Torunia.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 56 657 55 91

Propozycje projektów można składać pod adresem e-mail: sekretariat@dorfin.pl

 

utworzono: 2009-11-27 14:52 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-11-27 14:54 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-11-27 14:52
informację wytworzył 2009-11-25 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 2667
repozytorium zmian
drukuj  zapisz