Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855320

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Stypendia szkolne - 2009/2010

Wnioski na stypendia szkolne na rok 2009/20010 wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Zbiczno od 1 do 15 września 2009r. (druki wniosków znajdują się w sekretariacie UG oraz na stronie BIP UG Zbiczno).


Do pobrania:
Wniosek przyznanie stypendium szkolnego (pdf).


Wykaz załączników :

- zaświadczenie o wysokości pobieranego wynagrodzenia netto w miesiącu  poprzedzającym złożenie wniosku ,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy (dla osób bezrobotnych i członków ich rodzin),

- wysokość pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,

- zaświadczenie z uczelni (dla studiującego członka rodziny),

- wysokość pobieranej renty lub emerytury (netto) ,

- zaświadczenie o niepełnosprawności,

- wysokość otrzymywanych alimentów,

- otrzymywane dodatki mieszkaniowe,

- zaświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych,

- zapłata za praktyki uczniowskie (netto),

- wysokość innych stypendiów otrzymywanych przez ucznia,

- wysokość diet radnych,

- liczba hektarów przeliczeniowych (w przypadku posiadania ziemi),

- otrzymywane spłaty majątkowe,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2007 (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) .

Stypendium może być przyznane uczniowi w wieku 7 lat do 24 lat , gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł / miesiąc .
Uczniowie pobierający naukę w szkołach ponadgimnazjalnych składają wnioski o stypendia zaopiniowane przez dyrektora szkoły, w której pobierają naukę .

 

utworzono: 2009-09-16 10:05 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-09-02 13:55 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-09-16 10:04
informację wytworzył 0000-00-00 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2679
repozytorium zmian
drukuj  zapisz