Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155726

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Gospodarka komunalna

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/151/2009
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 6 maja 2009 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

Woda:

- od 01.06.2009 r. do 31.08.2009 r. - 2.50 zł netto / 1 m3

- od 01.09.2009 r. do 31.05.2010 r. - 2.20 zł netto / 1 m3 

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 2.65 zł 
  miesięcznie od przyłącza z wodomierzem o średnicy 15-25 mm (stawka opłaty abonamentowej)

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 5.80 zł
  miesięcznie od przyłącza z wodomierzem o średnicy 32 - 40 mm (stawka opłaty abonamentowej)

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 29.82 zł
  miesięcznie od przyłącza z wodomierzem o średnicy 50 - 100 mm (stawka opłaty abonamentowej)

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 122.19 zł
  miesięcznie od przyłącza z wodomierzem sprzężonym o średnicy 50 - 100 mm (stawka opłaty abonamentowej)

- Opłata przyłączeniowa do sieci wodociągowej za pomocą nawiertki - 800.00 zł

- Opłata przyłączeniowa do sieci wodociągowej za pomocą trójnika - 1000.00 zł

 


Ścieki z kolektora:

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 5.99 zł netto / m3

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 2.65 zł 
  miesięcznie od przyłącza (stawka opłaty abonamentowej)

- Opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej za pomocą montażu studni kanalizacyjnej - 1000.00 zł

- Opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni kanalizacyjnej - 400.00 zł

 


Ścieki dowożone:

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 4.37 zł / m3

 


Ścieki dowożone z poza gminy:

- od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. - 7.39 zł / m3

 


UWAGA:

Do wszystkich taryf zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

utworzono: 2008-11-07 14:01 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-08-07 12:46 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-07 14:00
ilość odsłon podstrony: 7436
repozytorium zmian
drukuj  zapisz