Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4247993

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Młodociani pracownicy

 W celu uzyskania przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. z 1996 r. Nr 60 , poz.278 ze zmianami ) należy : 
1/ zawiadomić wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o fakcie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego (złożyć wniosek do wójta wraz z kopią  umowy zawartej z młodocianym pracownikiem),
2/ po zakończeniu okresu szkolenia młodocianego pracownika należy złożyć, w   terminie 3 miesięcy od ukończenia przygotowania zawodowego i zdaniu przez młodocianego egzaminu (określonego w odrębnych przepisach), wniosek do wójta o  dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika . 


Dofinansowanie następuje po spełnieniu wymagań określonych w art.70 b ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz po przekazaniu przez Urząd Wojewódzki środków finansowych na konto gminy z przeznaczeniem na refundację .

 


Do pobrania:

1. Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego. (pdf)

2. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika . (pdf)

 

utworzono: 2009-08-31 12:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-10-01 09:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-08-31 12:31
informację wytworzył 0000-00-00 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2882
repozytorium zmian
drukuj  zapisz