Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4418802

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można podjąć po uzyskaniu wpisu do rejestru na podstawie ustawowych przepisów.

Podstawa prawna:

1) art. 7a - 7i ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.);
2) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego teksty ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399).

Wymagane druki:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, formularze: EDG-1, EDG-RD, EDG-RB, EDG-MW, EDG-PPOR, instrukcja wypełniania wniosku EDG-1.

Do pobrania:

* Wniosek (pdf)

* instrukcja (pdf)

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty. W przypadku ustanowienia przez przedsiębiorcę pełnomocnika (załatwienia przez niego sprawy) - oryginał pełnomocnictwa.

Opłaty:
Bez opłat

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku (w praktyce nie później niż 3 dni)

Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 8 A
tel. (056) 49 393 17 wew. 35

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

utworzono: 2009-08-06 14:21 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-08-07 13:22 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-08-06 14:02
informację wytworzył 0000-00-00 Ewa Gniewek
ilość odsłon podstrony: 1802
repozytorium zmian
drukuj  zapisz