Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4792908

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

SKŁAD GKRPA:

* Hanna Steckowska - przewodnicząca
* Ewa Gniewek - zastępca przewodniczącej
* Katarzyna Ostrowska - członek komisji
* Janusz Maziarski - członek komisji
  
  * Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 01 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w ZBICZNIE
pełni dużury pod następującymi numerami telefonów:

od poniedziałku do piątku (w godz. 7.30 - 15.00)  - tel. (056) 49 394 20 lub (056) 49 393 19

od poniedziałku do niedzieli (całą dobę) - tel. 602 638 953 lub 509 555 946


PUNKT KONSULTACYJNY:

Adres siedziby: 

- Terapeuta uzależnień przyjmuje w  trzy pierwsze poniedziałki każdego miesiąca od godz. 15.00 do godz. 18.00
(budynek po byłym posterunku policji w Zbicznie - pokój nr 1)

- Dyżury członków GKRPA: trzy pierwsze środy każdego miesiąca od godz. 15.00 do godz. 17.00
(budynek Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 1)

Partnerzy zadania "Punkt, który może pomóc - kontynuacja"
- Stowarzyszenie Zgodnie z naturą i tradycją w Zbicznie,
- Samorząd Gminy Zbiczno

 

      Zadanie dofinansowane ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

 

utworzono: 2009-08-05 10:19 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-08-14 14:25 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-08-05 10:19
ilość odsłon podstrony: 8972
repozytorium zmian
drukuj  zapisz