Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4162879

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZBICZNIE ZA ROK 2008

 

Członkowie komisji w roku 2008 przeprowadzili kontrole w 20 punktach sprzedaży napojów alkoholowych, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami są przestrzegane zasady sprzedaży alkoholu. Większych nieprawidłowości nie stwierdzono, a jedynie brak wywieszek dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu, czy też umieszczenie wywieszek w mało widocznym miejscu.
Do rodzin objętych opieką komisji wyjeżdżano 12 razy. Odwiedziny miały na celu sprawdzenie czy osoby uzależnione nie nadużywają alkoholu.

W 2008 roku na rozmowy motywujące do zaprzestania picia i podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkoholu stawało 35 osób, niektóre kilkakrotnie. Wobec 7 osób został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Brodnicy, celem określenia stopnia uzależnienia tych osób od alkoholu i przymuszenia do podjęcia leczenia zamkniętego lub w Poradni Odwykowej w Brodnicy.
Wszyciu lekarstwa zabezpieczającego poddały się 2 osoby.
Na działalność dotyczącą uzależnień od alkoholu oraz innych uzależnień wpłynęła kwota za otrzymanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 62.209 zł z czego wydatkowano kwotę - 62.102,64 zł.

- dojazdy do poradni w Brodnicy dla osób uzależnionych wydano ok. 500 zł;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie Gminy - ok.  1.300 zł;

- wszycie lekarstwa zabezpieczającego (2 osoby) na ten cel wydatkowano kwotę - ok. 400 zł;

- za opinie biegłego o stopniu uzależnienia od alkoholu wydano kwotę ok. 2.240 zł;

- dofinansowano telefon pogotowia dla ofiar przemocy "Niebieska linia" - ok. 140 zł;

- na prenumeratę czasopism, publikacji, książek, plakatów wydano ok. 170 zł;

- szkolenia pracowników komisji - 1.300 zł;

- szkolenia sprzedawców - 1.700 zł;

- dofinansowanie Punktu konsultacyjnego w Brodnicy - 1.000 zł.

Łącznie ok. 8.800 zł

SZKOŁY - ok. 1.900 zł
- spektakle profilaktyczne w szkołach w Zbicznie i w Pokrzydowie - 1.000 zł
- nagrody za konkursy, art. spożywcze, itp. - ok. 900 zł

ŚWIETLICE - 22.103 zł
- umowy zlecenia dla świetlicowych, terapeuty i osób prowadzących zespół wokalno-instrumentalny "Wesołe Kumoszki" - ok. 11.400 zł;
- imprezy kulturalne w świetlicach - Dzień Kobiet, Dzień Seniora, itp. - ok. 1.703 zł
- doposażenie świetlic - ok. 4.700 zł;
- zakup mikrofonów - ok. 1.000 zł.
- paczki dla dzieci oraz impreza Mikołajkowa - ok. 3.300 zł.

POSTERUNEK POLICJI - 2.250 zł
- zakup paliwa - ok. 500 zł;
- zakup zestawu komputerowego dla Policji - ok. 1.750 zł

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY - ok. 9.500 zł
- 6 dniowa wycieczka na trasie: Kraków - Zakopane - Oświęcim - Częstochowa.

INNE WYDATKI
Na wynagrodzenia 6 członków komisji wydano ok. - 10.500 zł
Na delegacje członków komisji - wyjazdy w teren do rodzin zagrożonych i patologicznych, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wyjazdy po zakupy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci, wyjazdy do świetlic na organizowane spotkania, organizację ferii zimowych, pikniku rodzinnego, wycieczki, itp. - ok. 850 zł
Obsługa księgowa GKRPA - 1.300 zł
Opłata abonamentowa za radio, telewizor, telefon, internet - ok. 1.600 zł
Zakupy: doposażenie apteczki, kwiaty, materiały na wykonanie ławek na boisku wiejskim - ok. 1.400 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń - ok. 1.900 zł.

Łącznie - ok. 62.103

Zespół Szkół w Zbicznie - na profilaktykę przeznaczył ok. 800 zł;
Zespół Szkół w Pokrzydowie - 4.000 zł;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie - ok. 7.000 zł;
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie - ok. 6.000 zł.

 

Zbiczno, dnia 10.03.2009.

Sporządziła:

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

/-/ Renata Janczak                                                                                                                                                           

utworzono: 2009-08-03 10:45 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-08-03 11:05 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-08-03 10:44
informację wytworzył 2009-03-10 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 2640
repozytorium zmian
drukuj  zapisz