Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Projekty aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zarządzenia Wójta Ostrzeżenia Struktura Gminy Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Programy Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 - Gmina Zbiczno Pomoc społeczna Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Zbiczno Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Konkursy 2015 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Harmonogram wywozu odpadów w 2015 r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory 2015 Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2015 Kontrola zarządcza System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 2399765

ostatnia edycja treści:
2015-11-25 14:51:13
logo

Sporządzenie aktu urodzenia

 Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie o urodzenia dziecka;

- akt małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa;

- akt urodzenia matki dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa;

- dowody osobiste rodziców.

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urzad Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka

Termin i miejsce załatwienia sprawy:

Niezwłocznie jeśli zostaną złożone wymagane dokumenty. Wydaje się 3 egzemplarze skróconych odpisów aktu urodzenia dziecka.

Uwagi:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani w kolejności:

- ojciec,
- lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie;
- matka, jeśli stan zdrowia jej na to pozwala.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 ze zm.);
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, ze zm.);
- Ustawa z dnia 16 listoapda 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

utworzono: 2009-07-27 11:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-07-27 11:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-07-27 11:15
informację wytworzył 0000-00-00 Hanna Laskowska
ilość odsłon podstrony: 1662
repozytorium zmian
drukuj  zapisz