Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855355

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja

W roku szkolnym 2009-2010 Gmina Zbiczno będzie po raz trzeci uczestniczyła w pilotażowym programie PFRON - "Uczeń na wsi"

W programie tym mogą brać udział uczniowie:

- posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- pobierający naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej);
- posiadający stałe zameldowanie na terenie danej gminy.

Dofinansowanie w ramach w/w programu może obejmować:

- koszt zakupu przedmiotów niezbędnych do nauki;
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej;
-  dostępu do internetu (z wyłączeniem zakupu komputerów);
- kursy doszkalające i językowe;
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych;
- czesne, zakwaterowanie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wysokość dofinansowania wynosi (na okres od września do czerwca):

- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do 2 000,00 zł na osobę,
- w szkołach ponadgimnazjalnych do 3.000,00 zł na osobę,
- w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie płaci się czesne - do 4.000,00 zł na osobę.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba, ktora posiada średnie miesięczne dochody brutto na jednego członka rodziny w wysokości do 120% najniższego wynagrodzenia, tj. do kwoty 1.531,20 złotych.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni rodzice uczniów niepełnosprawnych, którzy przekazali orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do szkół. Na podstawie przygotowanych przez szkoły wykazów, osoby te zostaną imiennie zaproszone na spotkanie do Urzędu Gminy w Zbicznie (25 sierpnia 2009 r.) w celu zapoznania się z programem oraz otrzymania druków niezbędnych do udziału w programie.

Kierownik Referatu Oświaty
Urzędu Gminy Zbiczno
/-/ Mirosława Lica

 

Zbiczno, 23 lipca 2009 r.

utworzono: 2009-07-27 09:09 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-07-27 09:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-07-27 09:09
informację wytworzył 2009-07-23 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2549
repozytorium zmian
drukuj  zapisz