Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035982

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo - Pokrzydowo Plebanka o długości 1,039 km

 

 


Przebudowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowości Pokrzydowo na osiedlu Plebanka. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu zwykłym trójramiennym z drogą gminnym, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1825C relacji Bobrowo - Zbiczno - Pokrzydowo - Jajkowo.

Przebudowa drogi przeprowadzona została na odcinku 1,039 km. Na początku przeprowadzono roboty pomiarowe i rozbiórkowe. Rozebrano krawężniki i nawierzchnię starych chodników. Wykonano roboty ziemne i niwelację podłoża gruntowego, koryta, ławy pod krawężniki, obrzeża i korytka a także wykonano roboty drogowe i chodnikowe. Korona drogi po przebudowie przebiega w pasie drogowym o szerokości 4,5 - 5,0 m. Nawierzchnia drogi została wykonana z mieszanki mineralno - bitumicznej, w formie dwupasmowej, dwukierunkowej jezdni. Przebudowane zostały chodniki i wjazdy wzdłuż lewej strony drogi na odcinku zabudowy zwartej.

Zrealizowany projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Narodową Strategią Spójności na lata 2007 - 2013 i opracowanym na jej podstawie Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako cel nadrzędny przyjęto poprawę konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz rozwój infrastruktury technicznej.

utworzono: 2009-06-30 10:39 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-04-23 08:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-06-30 10:37
ilość odsłon podstrony: 2913
repozytorium zmian
drukuj  zapisz