Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855461

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
23 czerwca 2009r. Urząd Gminy Zbiczno – sala posiedzeń - przetarg ustny nieograniczony.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
1) Nr działki i powierzchnia: 365/2 o pow. 0,1150 ha, obręb Pokrzydowo,
Nr Księgi Wieczystej: 25261,
2) Nr działki i powierzchnia: 365/3 o pow. 0,1150 ha, obręb Pokrzydowo,
Nr Księgi Wieczystej: 25261,
3) Nr działki i powierzchnia: 200/10 o pow. 0,1600 ha, obręb Zbiczno,
Nr Księgi Wieczystej: 2509.


3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

4. Cena wywoławcza nieruchomości, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
1) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 365/2 wynosiła: 27.572,00 zł.
2) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 365/3 wynosiła: 30.500,00 zł.
3) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 200/100 wynosiła: 42.212,00 zł.

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.


 

utworzono: 2009-06-24 13:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-24 13:16 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-06-24 13:14
informację wytworzył 2009-06-23 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2740
repozytorium zmian
drukuj  zapisz