Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410104

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ZBICZNO
z dnia 10 czerwca 2009r.

 

- zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

„SPORZĄDZENIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ZBICZNO”Oferta powinna zawierać:
- proponowany całościowy koszt brutto oraz wartość netto z wyszczególnionym podatkiem VAT;
- wykaz wykonanych w ostatnich dwóch latach usług o podobnym charakterze, z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców;
- termin wykonania.

Ofertę w języku polskim należy złożyć do 30 czerwca 2009r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno.
Oferty można składać osobiście, listownie, faksem (0-56) 49 393 17 lub pocztą elektroniczną na e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa pok. Nr 10, II piętro oraz pod numerem telefonu (0-56) 49 393 23.Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2009-06-10 23:36 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-10 23:39 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-06-10 23:36
informację wytworzył 2009-06-10 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2277
repozytorium zmian
drukuj  zapisz