Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852360

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

 WÓJT GMINY ZBICZNO
ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy ZBICZNO


 

Lp. Numer działki Numer KW Miejscowość Opis nieruchomości Termin zagospodarowania nieruchomości Cena wywoławcza
1. 61/10 i 62/1 o łącznej powierzchni 0,1689 ha 26625 Lipowiec Lokal mieszkalny położony w piwnicy, na parterze i na poddaszu w budynku byłej szkoły w Lipowcu o pow. użytkowej 506,60m2 
z przynależnym pomieszczeniem i udziałem 5109/5810 części w działce gruntu pod budynkiem 
nr dz. 61/10 i 62/1 o pow.0,1689 ha.
Po dniu zawarcia aktu notarialnego 297.000,00


Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno (sala posiedzeń II p.)

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w PLN należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub na konto Banku Spółdzielczego w Brodnicy nr konta 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 nie później niż do dnia 7 lipca 2009 r.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie – pokój nr 10- Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa 
i Rolnictwa, tel. (0-56) 49-393-23 w godzinach od 7.15 do15.00.]

Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 8.06.2009r. do 10.07.2009 r.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2009-06-08 14:06 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-08 14:16 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-06-08 14:05
informację wytworzył 2009-06-08 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 3093
repozytorium zmian
drukuj  zapisz