Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421707

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno

 Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno  

 


1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
- 11 maja 2009r. 
- Urząd Gminy Zbiczno, II piętro – sala posiedzeń
- przetarg ustny nieograniczony
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej 
- nieruchomość oznaczona numerem działki 204/1 o powierzchni 0,1962 ha klasy BR IVa wraz z gruntem pod budynkiem gospodarczym użytkowanym na cele rolnicze o pow.338 m2, położona w miejscowości Sumówko 
- Nr Księgi Wieczystej 37068
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2.
4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0.
5. Cena wywoławcza czynszu rocznie za dzierżawę nieruchomości, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
- cena wywoławcza 215,90 zł
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 2000,00 zł
6. Imię, nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
Pani Murlik Halina.


 

utworzono: 2009-05-12 15:44 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-05-12 15:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-05-12 15:43
informację wytworzył 2009-05-12 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2475
repozytorium zmian
drukuj  zapisz