Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036858

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO


 

Lp. Numer działki
i powierzchnia
Numer KW Miejscowość Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu
1 365/2
 0,1150 ha
25261 Pokrzydowo Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na osiedlu domków jednorodzinnych w sąsiedztwie zabudowy po byłej SKR. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Przez działkę przebiegają dwie linie energetyczne napowietrzne. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny. Po dniu zawarcia aktu notarialnego 27.572,00 zł
(22.600,00 zł+22% podatku VAT)
23.06.2009r.
o godz. 10:00
Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń
(II piętro)
2 365/3
0,1150 ha
25261 Pokrzydowo Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na osiedlu domków jednorodzinnych w sąsiedztwie zabudowy po byłej SKR. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny. Po dniu zawarcia aktu notarialnego 30.500,00 zł
(25.000,00 zł+22% podatku VAT)
23.06.2009r.
o godz. 11:00
Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń
(II piętro)
3 200/10
0,1600 ha
2509 Zbiczno Nieruchomość gruntowa rolno- rekreacyjna, położona przy
j. Łąki. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Po dniu zawarcia aktu notarialnego 42.212,00 zł
(34.600,00 zł+22% podatku VAT)
23.06.2009r.
o godz. 12:00
Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń
(II piętro)


 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 16 czerwca 2009r. w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.
 W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.
 Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie – pokój nr 10- Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. (0-56) 49-393-23 w godzinach od 7.15 do15.00.

Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 11.05.2009r. do 23.06.2009r

 

utworzono: 2009-05-11 14:41 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-05-11 14:50 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-05-11 14:41
informację wytworzył 2009-05-11 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 3662
repozytorium zmian
drukuj  zapisz