Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4162960

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

 

 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XXXV/199/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów na terenie Gminy Zbiczno oraz Zarządzeniem Nr 100/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zbiczno, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Numer
Obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwa: Zbiczno, Żmijewko, Brzezinki Biblioteka GOKSiR w Zbicznie
tel. (056) 49 393 70
2 Sołectwa: Pokrzydowo, Lipowiec, Czystebłota, Zastawie, Gaj-Grzmięca Remiza OSP w Pokrzydowie
tel. (056) 49 859 17
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawanych
3 Sołectwa: Sumowo, Sumówko, Najmowo Świetlica GOKSiR w Sumowie
tel. (056) 49 596 78
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4 Sołectwo: Ciche Świetlica GOKSiR w Cichem
tel. (056) 49 395 05

 

 

Głosowanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 roku w godz. 8.00 - 22.00

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2009-04-23 15:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-05-07 12:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-04-23 15:29
ilość odsłon podstrony: 2723
repozytorium zmian
drukuj  zapisz