Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4246153

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZBICZNO
z dnia 15 kwietnia 2009r. Zgodnie z ustawą dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) informuję, że na terenie gminy Zbiczno są przeprowadzane kontrole w zakresie realizacji postanowień wynikających z art. 5 ust. 1, dotyczących:

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz umów zawartych w tym zakresie,

- realizacji obowiązku przyłączenia nieruchomości zabudowanej do sieci kanalizacyjnej,

- wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- dokumentowania systematycznego wywozu nieczystości płynnych oraz umów zawartych w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a, 3 w/w ustawy, przewidziano kary pieniężne za nie wywiązywanie się z wymienionych wyżej obowiązków. Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2009-04-22 09:59 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-04-22 10:07 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-04-22 09:58
informację wytworzył 2009-04-20 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2306
repozytorium zmian
drukuj  zapisz