Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852483

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 212/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 02 marca 2017 r.

* Ogłoszenie nr 212/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 02 marca 2017 r.  

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005 (GBA 2.5/16) nr rejestracyjny CBR P025.

UWAGA:
W przypadku zbycia pojazdu podmiotowi innemu niż jednostka ochrony przeciwpożarowej z pojazdu zostaną usunięte elementy oznakowania (napisy i numery operacyjne) oraz urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego. Użytkowanie oznakowanego pojazdu przez podmioty nieuprawnione stanowi naruszenie przepisów art. 96a § 1 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094).

Do pobrania:

* wzór oferty na zakup samochodu pożarniczego JELCZ 005   

 

Unieważnienie postępowania:

* Ogłoszenie nr 218/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22.03.2017 r.   

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005, nr rejestracyjny CBR P025, stanowiącego własność Gminy Zbiczno, pozostającego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

utworzono: 2017-03-03 12:51 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-03-23 11:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2017-03-03 12:50
informację wytworzył 2017-03-02 Marosz Andrzejczak
ilość odsłon podstrony: 1679
repozytorium zmian
drukuj  zapisz