Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4136706

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Zbiczno w 2017 roku

- Zarządzenie Nr 135/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2017 roku - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 1/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno pod nazwą "Upowszechnienie i rozwój kultury, sztuki, poznawanie historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego"

- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2017 roku - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Zbiczno pod nazwą "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych"

- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2017 roku - Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 z późn. zm.)

- Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 135/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2017 roku - Umowa o realizację zadania publicznego / Umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 z późn. zm.)

- Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 135/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2017 roku - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 z późn. zm.)

- Herb Gminy Zbiczno do wykorzystania w materiałach promocyjnych nt. realizowanego zadania publicznego Gminy Zbiczno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z którymi Wójt Gminy Zbiczno zawarł umowę na realizację zadania publicznego

- Prawidłowy opis faktury / rachunku stanowiącego dowód zakupu towaru lub usługi na potrzeby rozliczenia lub kontroli zadania publicznego Gminy Zbiczno

 

 

utworzono: 2017-02-14 11:55 przez: Grzegorz Grzelak
wyedytowano: 2017-02-14 14:19 przez: Grzegorz Grzelak 
aktywne od dnia: 2017-02-14 11:54
ilość odsłon podstrony: 628
repozytorium zmian
drukuj  zapisz