Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4143658

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Petycje do Wójta Gminy Zbiczno

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014, poz. 1195)
 

 


Przedmiot petycji: Wniosek o utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym Gminy zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza.
Data złożenia petycji:
28.10.2016
Numer dziennika korespondencji:  
Podmiot wnoszący petycję:
brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycji: dokument do pobrania   
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach
Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź przesłana na adres wskazany w petycji - odpowiedź.   

Przedmiot petycji: Analiza i ocena stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki.
Data złożenia petycji:
27.09.2016
Numer dziennika korespondencji: 1581/2016
Podmiot wnoszący petycję:
brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycji: dokument do pobrania   
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach
Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź przesłana na adres wskazany w petycji - odpowiedź.   

 


Przedmiot petycji: Przekazanie petycji w sprawie III edycji konkursu "Wzorowa łazienka" do podległych Zespołów Szkół,
Data złożenia petycji:
27.09.2016
Numer dziennika korespondencji: 1557/2016
Podmiot wnoszący petycję:
brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycji: dokument do pobrania   
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach
Sposób załatwienia petycji: odpowiedź przesłana na adres wskazany w petycji - odpowiedź.   

 


 

utworzono: 2016-10-12 10:23 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-01-30 08:47 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-10-12 10:23
ilość odsłon podstrony: 680
repozytorium zmian
drukuj  zapisz