Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4145536

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

za 2015 rok

Magdalena Golubska
Przewodnicząca Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Izabela Kessler - Fanslau
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Grzegorz Ostrowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Mariusz Chachulski
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Jarosław Hartka
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Mariusz Jakubowski
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Andrzej Krukowicz
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Sławomir Krzyżanowski
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Mariola Marcinkowska
Radna
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Wojciech Nagórski
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Katarzyna Ostrowska
Radna
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Wioletta Ostrowska
Radna
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Janusz Sendzikowski
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Robert Tracz
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Tomasz Wiśniewski
Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

utworzono: 2016-10-07 14:41 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-10-07 14:54 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-10-07 14:41
ilość odsłon podstrony: 671
repozytorium zmian
drukuj  zapisz