Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155667

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Otwarty konkurs ofert nr 1/2009

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 90./09
Wójta Gminy Zbiczno
Z dnia 16 lutego 2009r.


OTWARTY KONKURS OFERT Nr 1/09
WÓJT GMINY ZBICZNO
Zarządzeniem nr 90/2009
z dnia 16 lutego 2009 roku

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2009
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury pod nazwą:UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, OCHRONA TRADYCJI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGORodzaje  zadań objęte konkursem:
1. WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I KULTURALNE

organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych, historycznych, widowisk o zasięgu regionalnym  
 
2. DZIEDZICTWO KULTUROWE  
przedsięwzięcia i inicjatywy służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, sztuki ludowej i folkloru  
 
3. PROMOCJA KULTURY GMINY  
udział twórców i zespołów artystycznych z  regionu w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w kraju i województwie  
 
 

UWAGA:  

konkurs nie obejmuje imprez o charakterze komercyjnym.


Termin składania ofert upływa z dniem  12 marca 2009 r.

INFORMACJI  UDZIELA:
Pracownik Sekretariatu - tel. 056 49 393 17
 Do pobrania (pdf):

* Regulamin konkursu Nr 1/2009

* OFERTA

* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

* KOREKTA

* WZÓR UMOWY

* OŚWIADCZENIE KRS

* SPRAWOZDANIE

* HERB GMINY (jpg)

 

utworzono: 2009-02-20 14:48 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-02-20 16:02 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-02-20 14:48
ilość odsłon podstrony: 2460
repozytorium zmian
drukuj  zapisz