Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4792874

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno prowadzony na podstawie:

- art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).

 

Nr zbioru

Nazwa zbioru danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Data wpisania zbioru danych osobowych do rejestru

Data ostatniej aktualizacji zbioru danych osobowych w rejestrze

1/ABI/2016

Ewidencja wystawionych zaświadczeń

Prowadzenie ewidencji zaświadczeń w sprawach podatkowych wystawionych na wniosek podatników.

23.06.2016

 

2/ABI/2016

System Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP

Przekazywanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o  udzielonej i nieudzielonej pomocy publicznej.

23.06.2016

 

3/ABI/2016

Ewidencja podatników

Prowadzenie ewidencji podatników.

23.06.2016

 

4/ABI/2016

System Informacji Oświatowej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

23.06.2016

 

5/ABI/2016

Umowy na dowożenie dzieci do szkoły

Utworzenie ewidencji osób uprawnionych do korzystania z dowozów autokarowych do szkoły.

23.06.2016

 

6/ABI/2016

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - pracodawcy

Utworzenie rejestru pracodawców korzystających z pomocy publicznej z tytułu kształcenia młodocianych

23.06.2016

 

7/ABI/2016

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - pracownicy

Utworzenie rejestru osób młodocianych korzystających z możliwości nauki zawodu bezpośrednio u potencjalnego pracodawcy

23.06.2016

 

8/ABI/2016

Arkusz Organizacyjny Oświaty

Nadzór nad organizacją pracy szkół i placówek oświatowych

23.06.2016

 

9/ABI/2016

Akcyza

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

23.06.2016

 

10/ABI/2016

Podatek od środków transportowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

23.06.2016

 

11/ABI/2016

Rejestr mieszkańców gminy Zbiczno i rejestr cudzoziemców

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

23.06.2016

 

12/ABI/2016

Rejestr dowodów osobistych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

23.06.2016

20.02.2017

13/ABI/2016

Rejestr stanu cywilnego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

23.06.2016

 20.02.2017

14/ABI/2016

Obsługa finansowo - księgowa oświaty

Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych

23.06.2016

 

15/ABI/2016

Przelewy bankowe w związku z obsługą oświaty

Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych

23.06.2016

 

16/ABI/2016

Pracownicy oświaty

Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w placówkach oświatowych

23.06.2016

 

17/ABI/2016

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w oświacie

Prowadzenie ewidencji wystawionych zaświadczeń o zatrudnieniu i  wynagrodzeniu pracowników placówek oświatowych

23.06.2016

 

18/ABI/2016

Karty wynagrodzeń pracowników oświaty

Prowadzenie ewidencji dokumentacji zawierającej informację na temat wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych

23.06.2016

 

19/ABI/2016

Karty zasiłkowe pracowników oświaty

Prowadzenie ewidencji kart zasiłkowych pracowników placówek oświatowych

23.06.2016

 

20/ABI/2016

Deklaracje podatkowe pracowników oświaty

Prowadzenie ewidencji deklaracji podatkowych pracowników oświaty

23.06.2016

 

21/ABI/2016

Rejestr prac zleconych ze składką na ubezpieczenie społeczne w oświacie

Prowadzenie rejestru prac zleconych, w ramach których opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne pracowników placówek oświatowych

23.06.2016

 

22/ABI/2016

Zgłoszenia i  wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych w oświacie

Prowadzenie ewidencji dokumentacji zawierającej zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych pracowników placówek oświatowych

23.06.2016

 

23/ABI/2016

Rejestr prac zleconych bez składki na ubezpieczenie społeczne w oświacie

Prowadzenie rejestru prac zleconych, w ramach których nie występuje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników placówek oświatowych

23.06.2016

 

24/ABI/2016

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oświaty

Dane w zbiorze przetwarzane w związku z dokonywaniem odpisów na fundusz dla nauczycieli i byłych nauczycieli – emerytów i rencistów, z  wypłacaniem nauczycielom świadczenia urlopowego, zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

23.06.2016

 

25/ABI/2016

Ubezpieczenia na życie dla pracowników oświaty

Utworzenie ewidencji pracowników oświaty korzystających z ubezpieczeń grupowych

23.06.2016

 

26/ABI/2016

Dokumentacja finansowo - księgowa Urzędu

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

23.06.2016

 

27/ABI/2016

Przelewy bankowe

Prowadzenie ewidencji klientów, usługodawców, dostawców, na rzecz których realizowane są płatności w formie przelewów bankowych

23.06.2016

 

28/ABI/2016

Rachunku, faktury VAT i inne dokumenty o równoważnej wartości księgowej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

23.06.2016

 

29/ABI/2016

Konto sum depozytowych

Prowadzenie ewidencji osób i podmiotów przekazujących środki w depozyt Urzędu Gminy Zbiczno (bez względu na cel i przeznaczenie takiego przekazania)

23.06.2016

 

30/ABI/2016

Kartoteki osób stających na posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

23.06.2016

 

31/ABI/2016 Rejestr gospodarstw agroturystycznych w gminie Zbiczno Prezentacja ofert gospodarstw agroturystycznych na podstawie zgody właściciela obiektu 26.08.2016  
1/ABI/2017 Elektroniczny System Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 02.01.2017  
2/ABI/2017 System GOMIG - Gospodarka odpadami na terenie gminy Dopełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa 25.01.2017  
3/ABI/2017 System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+ Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 25.01.2017  

 

utworzono: 2016-06-23 14:12 przez: Grzegorz Grzelak
wyedytowano: 2017-02-21 15:08 przez: Grzegorz Grzelak 
aktywne od dnia: 2016-06-23 14:10
informację wytworzył 2016-06-23 Grzelak Grzegorz
ilość odsłon podstrony: 3182
repozytorium zmian
drukuj  zapisz