Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036984

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)

Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)

 

Sprawa dotyczy:
Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego, tj. złożenia oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w trybie art. 951 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016, poz. 380, ze zm.).

Procedura załatwienia sprawy:
W celu sporządzenia testamentu allograficznego należy złożyć wniosek. Pracownik urzędu kontaktuje się z wnioskodawcą w celu ustalenia terminu sporządzenia testamentu.
Testament allograficzny nie może być sporządzony przez osoby głuchonieme lub nieme.
Świadkiem nie myć osoba, nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletnia lub ubezwłasnowolniona), niewidoma, głucha lub niema, nie mogąca czytać i pisać, nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swoje oświadczenie oraz skazana za fałszywe zeznania. Nie może nim być również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci I i II stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Wymagane dokumenty:
do wglądu:
- dowód osobisty;
- dowody osobiste świadków

Wysokość opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 22,00 zł

Sposób wniesienia opłaty:
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub wpłacić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, nr rachunku: 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Termin załatwienia sprawy:
W dniu stawienia się spadkodawcy i świadków (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
Nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.

Forma załatwienia sprawy:
pisemna

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy w Zbicznie
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno
sekretariat - pokój nr 7 (I piętro)
Wniosek można również dostarczyć za pośrednictwem poczy elektronicznej - gmina@zbiczno.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:15 - 15:00
wtorek - 7.15 - 16.15

Sprawę prowadzi:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016, poz. 380, ze zm.)

 


Do pobrania:
- druk wniosku   

- wzór protokołu   

 

utworzono: 2016-06-10 13:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-06-10 13:48 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-06-10 13:31
informację wytworzył 2016-06-02 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 1110
repozytorium zmian
drukuj  zapisz