Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421991

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 146/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2016 r.

* Ogłoszenie nr 157/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2016 r.   

Informacja o wyborze oferty - zaproszenie do składania ofert w  postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w  złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zadania "Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Pokrzydowie".

 


* Ogłoszenie nr 146/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2016 r.   

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia "Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie".

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy    

Załącznik nr 2 - oświadczenie    

Załącznik nr 3 - wymagania zamawiającego    

Załącznik nr 4 - projekt umowy    

utworzono: 2016-06-10 12:51 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-06-30 14:02 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-06-10 12:50
informację wytworzył 2016-06-10 Marosz Andrzejczak
ilość odsłon podstrony: 807
repozytorium zmian
drukuj  zapisz