Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4243518

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 145/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* Odpowiedź na zapytanie firmy przygotowującą ofertę do przetargu z dnia 16 czerwca 2016 r. (Oś.271.2.2016)  


UWAGA ! Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zmiana 15.06.2016 r.)   

UWAGA ! Zmiana treści załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

* zał. nr 7 - Projekt umowy   

 

* Ogłoszenie nr 145/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 czerwca 2016 r.   

w sprawie przetargu na: Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Zespołów Szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Załączniki:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

* zał. nr 1 - formularz ofertowy

* zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

* zał. nr 3 - Oświadczenie

* zał. nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia

* zał. nr 5 - Wykaz posiadanego taboru autobusowego

* zał. nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

* zał. nr 7 - Projekt umowy

utworzono: 2016-06-09 14:38 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-06-21 13:58 przez: Grzegorz Grzelak 
aktywne od dnia: 2016-06-09 14:38
informację wytworzył 2016-06-09 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 894
repozytorium zmian
drukuj  zapisz