Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4252718

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2009

* Zarządzenie nr 112/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2009 r.
W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zbicznie

 


* Zarządzenie nr 111/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2009 r.
W sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Zbiczno
 


* Zarządzenie nr 110/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2009 r.
W sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie


* Zarządzenie Nr 105/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2009 r.
W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie


* Zarządzenie Nr 100/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2009 r.
W sprawie: wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zbiczno
 


* Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 lutego 2009 r.
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2009


* Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 lutego 2009 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


 

utworzono: 2009-02-20 13:40 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-06-01 10:04 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-02-20 13:39
ilość odsłon podstrony: 2790
repozytorium zmian
drukuj  zapisz