Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852317

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespole Szkół w Pokrzydowie

REGULAMIN

wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych

w Zespole Szkół w Pokrzydowie

 

1. W Zespołach Szkół wynajem / użyczenie obejmuje:

- salę gimnastyczną;

- sale dydaktyczne;

- boiska rekreacyjno - sportowe

- inne pomieszczenia

2. Ze szkolnych pomieszczeń i obiektów sportowych mogą korzystać osoby, które złożą wniosek o wynajem pomieszczenia lub obiektu dyrektorowi placówki.

3. Wynajmowanie szkolnych obiektów i pomieszczeń następuje po zawarciu pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a zainteresowanym podmiotem (osoba pełnoletnia) umowy najmu zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Udostępnianie szkolnych pomieszczeń odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla organizacji i grup zorganizowanych prowadzących działalność statutową dotyczącą sportu i rekreacji po uprzednim złożeniu podania do dyrektora placówki.

5. Szkolne obiekty mogą być wynajmowane w każdy dzień tygodnia w godz. od 15.00 do 21.00 (dni zajęć edukacyjnych) oraz od 9.00 do 21.00 (w dni wolne od zajęć) odpłatnie lub nieodpłatnie.

6. Kategorie wynajmu i użyczenia:

a) użyczenie (nieodpłatnie) - imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przez uczniów ZS, Radę Rodziców, pracowników szkoły oraz osoby reprezentujące instytucje współpracujące ze szkołą po złożeniu wniosku do dyrektora.

b) pełnopłatnie - wynajęcie pomieszczeń i obiektów sportowych przez firmy lub osoby fizyczne.

7. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia rekreacyjno - sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone dyrektorowi szkoły lub osobie wskazanej przez dyrektora.

8. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi odpowiedzialność osoba odpowiedzialna za grupę, z którą podpisano umowę najmu. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z umową.

9. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

10. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń, obiektów sportowych nie wymienionych w umowie pod groźbą rozwiązania jej.

11. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów. Osoby bedące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczone do obiektu szkolnego.

12. Dyrektor placówki oświatowej ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji przez inne podmioty oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu.

13. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Pokrzydowie.

 


* Druk umowy najmu (pdf)

* Druk umowy użyczenia (pdf)


 

CENNIK WYNAJMU

POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH

w Zespole Szkół w Pokrzydowie

 

 

1. Obiekty sportowe / hala / boisko z używalnością zaplecza sanitarnego: 

- 20.00 zł / h od osoby

2. Pomieszczenia Zespołu Szkół udostępnione do wynajmu jednorazowo:

- pomieszczenia dydktyczne - 20 zł / h
- stołówka z zapleczem kuchennym - 30.00 zł / 

3. Wynajem pomieszczeń placówki oświatowej przez grupy zorganizowane z noclegiem:

- 15.00 zł / h od osoby / doba

4. Zastrzega się zmiany w cenniku po uprzednim uzgodnieniu z najemcą.

 

utworzono: 2009-02-18 10:00 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-04-01 14:46 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-02-18 09:59
ilość odsłon podstrony: 6098
repozytorium zmian
drukuj  zapisz