Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4136833

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 127/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Informacja o wyborze oferty:

* Ogłoszenie nr 132/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2016 r.   

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

 

 

* Ogłoszenie nr 127/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2016 r.    

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Adaptacja budynku po byłej szkole na cele mieszkalne w miejscowości Lipowiec

 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    

* Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy    

* Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 24 ust. 1    

* Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1    

* Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych    

* Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia    

* Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia, której Wykonawca powierzy podwykonawcom    

* Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach    

* Załącznik nr 8 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej    

* Załącznik nr 9 - Projekt umowy    

* Kosztorys ofertowy - roboty budowlane    

* Kosztorys ofertowy - roboty elektryczne    

* Przekrój A-A    

* Rzut parteru    

* Rzut piwnicy    

* Schemat ideowy rozdzielnic    

* Schemat ideowy rozdzielnicy R3    

* Schemat ideowy zasilania    

* Schemat instalacji elektrycznej - piwnica    

* Schemat instalacji elektrycznej - parter    

* Specyfikacja techniczna - branża budowlana    

* Specyfikacja techniczna - branża elektryczna    

utworzono: 2016-04-15 14:45 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-05-11 14:36 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-04-15 14:45
informację wytworzył 2016-04-15 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 750
repozytorium zmian
drukuj  zapisz