Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4200678

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespołu Szkół w Zbicznie

REGULAMIN

wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych
w Zespole Szkół w Zbicznie

 

W Zespole Szkół wynajem / uzyczenie obejmuje:

- salę gimnastyczną,
- sale dydaktyczne,
- boisko rekreacyjno - sportowe,
- inne pomieszczenia.

§ 1.

Ze szkolnych pomieszczeń i obiektów sportowych mogą korzystać wszyscy, którzy wcześniej zgłoszą chęć korzystania z obiektów dyrektorowi placówki.

§ 2.

Wynajmowanie szkolnych obiektów i pomieszczeń następuje po zawarciu umowy użyczenia - zał. nr 1 lub umowy najmu - zał. nr 2 pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a zainteresowanym podmiotem umowy najmu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Udostępnienie szkolnych pomieszczeń odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla organizacji i grup zorganizowanych prowadzących działalność statutową dotyczącą sportu i rekreacji po uprzednim złożeniu podania do dyrektora placówki.

§ 4.

Szkolne obiekty mogą być wynajmowane w każdy dzień tygodnia w godz. od 15.00 do 21.00 (dni zajęć edukacyjnych) oraz od 9.00 do 21.00 (w dni wolne od zajęć) odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 5.

Kategorie wynajmu i użyczenia:

a) nieodpłatnie - imprezy rekreacyjno - sportowo organizowane przez uczniów ZS, Radę Rodziców, pracowników szkoły oraz osoby reprezentujące instytucje współpracujące ze szkołą po złożeniu wniosku do dyrektora.
b) pełnopłatnie - wynajęcie pomieszczeń i obiektów sportowych przez firmy lub osoby fizyczne.

§ 6.

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia rekreacyjno - sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenie pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone dyrektorowi szkoły lub osobie wskazanej przez dyrektora.

§ 7.

Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi osoba odpowiedzialna za grupę, z którą podpisano umowę najmu. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z umową.

§ 8.

Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe w tym zakresie.

§ 9.

Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń, obiektów sportowych nie wymienionych w umowie pod groźbą rozwiązania jej.

§ 10.

W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczone do obiektu szkolnego.

§ 11.

Dyrektor placówki oświatowej ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji przez inne podmioty oraz zmianę godzin funkcjonowania obiektu.

§ 12.

W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie.

 


* Druk umowy użyczenia (pdf)

* Druk umowy wynajmu (pdf)

 


CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH

w Zespole Szkół w Zbicznie

 

1. Obiekty sportowe (sala gimnastyczna) z używalnością zaplecza sanitarnego:

- 2.00 zł / h  od osoby

2. Pomieszczenia Zespołu Szkół udostępnione do wynajmu jednorazowo:

- pomieszczenia dydaktyczne - 20.00 zł / h 

- stołówka - 20.00 zł / h

3. Wynajem pomieszczeń placówki oświatowej przez grupy zorganizowane z noclegiem:

- 15.00 zł od osoby / doba

4. Zastrzega się zmiany w cenniku po uprzednim uzgodnieniu z najemcą.

utworzono: 2009-02-09 14:00 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-02-16 08:47 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-02-09 13:58
ilość odsłon podstrony: 4071
repozytorium zmian
drukuj  zapisz