Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036903

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2016

* Uchwała Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok 

- objaśnienia i uzsadnienie do budżetu gminy Zbiczno na 2016 rok

- załącznik nr 1 - Dochody na 2016 rok

- załącznik nr 2 - Wydatki na 2016 rok

- załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2016 roku

- załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

- załącznik nr 5 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

- załącznik nr 6 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

- załącznik nr 7 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

- załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

- załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

- załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2016 rok

- załącznik nr 12 - Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

 

Zmiany:

* Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 02 maja 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Zarządzenie nr 95/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Zarządzenie nr 103/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

* Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.

utworzono: 2016-02-12 12:00 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-10-11 11:28 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-02-12 12:00
ilość odsłon podstrony: 1257
repozytorium zmian
drukuj  zapisz