Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4160306

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

WÓJT  GMINY  ZBICZNO

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Lp. Miejscowość Numer KW Nr działki Opis nieruchomości Termin zagospodarowania Cena wywoławcza - termin wnoszenia opłat Wadium
10% ceny wywoławczej
Termin i miejsce przetargu
1. Zbiczno 24443 166/7 - część Grunty rolne o pow. 5,49 ha klasy
RIVa - 1,82 ha,
RIVb - 3,05 ha,
RV - 0,18 ha,
ŁIII - 0,02 ha,
ŁIV - 0,015 ha,
ŁV - 0,09 ha
Nieużytki - 0,18 ha
Po zawarciu umowy dzierżawy, na okres 1 roku 1 104,00 zł czynsz dzierżawny za rok płatny do 30 września danego roku 110,40 zł 10.03.2009 r.
o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
2. Zbiczno 24443 166/7 - część Grunty rolne o pow. 2,4000 ha
klasy:
RIIIb - 0,6400 ha,
RIVa - 1,7600 ha
Po zawarciu umowy dzierżawy, na okres 1 roku 592,00 zł czynsz dzierżawny za rok płatny do 30 września danego roku 59,20 zł 10.03.2009 r.
o godz. 10.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 04.03.2009 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu w BS Brodnica nr rachunku: 58 9484 1159 0010 0244 2000 0001. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. 
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr 10 - Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 056 49 393 23 w godz. 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

utworzono: 2009-02-06 13:53 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-02-06 14:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-02-06 13:52
informację wytworzył 2009-02-06 Justyna Klimowska
ilość odsłon podstrony: 2534
repozytorium zmian
drukuj  zapisz