Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855301

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości na czas nieoznaczony

WÓJT GMINY ZBICZNO
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości na czas nieoznaczony

 

L.p. Miejscowość Numer KW Nr działki Opis nieruchomości Termin zagospoda-rowania Cena wywoławcza czynszu za miesiąc Wadium
10 % ceny wywoławczej
Termin i miejsce przetargu
1. Żmijewo 24891 112/1 Sklep branży spożywczo-przemysłowej o pow. 82 m kw., usytuowany na działce o pow. 700 m kw. Po zawarciu umowy najmu. Najem na czas nieoznaczony 550.00 zł netto, płatny do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc 55,00 zł 10.03.2009 r.
o godz. 12.00
w sali posiedzeń
UG Zbiczno

 Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić do dnia 04.03.2009 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu BS Brodnica nr rachunku:  58948411500010024420000001.
Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie, W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr 10 - Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 056 49 393 23 w godz. 7.15 do 15.00.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

utworzono: 2009-02-06 13:22 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-02-06 13:52 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-02-06 13:21
informację wytworzył 2009-02-06 Justyna Klimowska
ilość odsłon podstrony: 3135
repozytorium zmian
drukuj  zapisz