Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4136742

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 80/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 listopada 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

* Ogłoszenie Nr  83/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2015 r.   

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty. Zadania pn. "Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia na hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie"

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

* Odpowiedzi na zapytania firm przygotowujących oferty do przetargu z dnia 24.11.2015 r. (GKB.271.36.2015)   

 
* Ogłoszenie nr 80/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 listopada 2015 r.   

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia na hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.

Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

utworzono: 2015-11-20 14:43 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-11-27 14:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-11-20 14:42
informację wytworzył 2015-11-20 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 744
repozytorium zmian
drukuj  zapisz