Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036037

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 2/2015 Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie z dnia 25.08.2015 r.

UNIEWAŻNIONO

Ogłoszenie Prezesa OSP Pokrzydowo z dnia 15 września 2015 r.    

 


* Ogłoszenie nr 2/2015 Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie z dnia 25.08.2015 r.   

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie"

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ:

* Wyjaśnienia z dnia 28 sierpnia 2015 r.   

* zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ   

 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   

- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty   

- załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 ust. 1   

- załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 24 ust. 1   

- załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24, ust. 2 pkt 5)   

- załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych głównych dostaw   

- załącznik nr 6 do SIWZ - specyfikacja techniczna   

- załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy   

utworzono: 2015-08-25 15:02 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-09-15 17:19 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-08-25 15:01
informację wytworzył 2015-08-25 Marosz Andrzejczak
ilość odsłon podstrony: 922
repozytorium zmian
drukuj  zapisz